Lofsdalen, Lofsdalen

Tjädervägen 34

Tjädervägen 34

Tomterna som är grönmarkerade kartan ligger i anslutning till liftområdet och 70 km preparerade längdspår, med elljusspåret vid området. Ett lätt kuperat tomtområde med fin utsikt över fjällen och Lofssjön. Nära till Lofssjön med erkänt bra fiske främst öring. Bycentrum med affärer, restaurang skoteruthyrning m.m. ca 1 km.

Utgångspris 350 000 kr
Fakta
Fastighetsbeteckning
Lofsdalen 1:370
Tomtarea
1 643 kvm
FAKTA
  • Hustyp 1-familjs friliggande villa
  • Tomtarea 1 643 kvm
Fakta om bostaden
Upplåtelseform
Friköpt
Fastighetsbeteckning
Lofsdalen 1:370
Adress
Tjädervägen 34, 84085 Lofsdalen
Postnummer
84085
Ort
Lofsdalen
Marknadsförs som
1-familjs friliggande villa
Byggnad
Övrigt om byggnaden
BYGGNADSBESTÄMMELSER/PLANBESTÄMMELSER
Största tillåtna byggnadsarea per tomtplats är 240 kvm. Maximalt två byggnader per tomtplats får byggas. Byggnader får uppföras med högst 2 våningar. Vid anordnande av tvåvåningshus får vinds- eller sluttningsvåning ej anordnas därutöver. Maximalt 2 lägenheter per tomtplats.

Inom hela planområdet gäller att bebyggelsen i sin utformning ska utgå från Härjedalens och bygdens byggnadstradition. Byggnader ska ha enkla former med taknock i samma riktning som långsidan. Fasader ska vara av trä. Taken ska ges en lutning på 25-35 grader och utföras med begränsade takutsprång. Färgsättningen ska harmoniera med bygdens traditionella färgsättning. Takmaterial ska utgöras av icke reflekterande material.

Övrigt
För att tillvarata turismens utvecklingsförutsättningar och landskapets särskilda profil, har kommunfullmäktige i översiktsplanen från 2004 beslutat att utformningsfrågorna särskilt skall beaktas vid all bygglovsprövning och detaljplanering inom områden av betydelse för turismen och där befintlig bebyggelse med angränsade miljöer motiverar ett särskilt hänsynstagande. Härjedalens traditionella byggnadsstil skall vara vägledande och tjäna som inspiration. Designprogrammet för västra Härjedalen används för råd och riktlinjer när det gäller bygglovsprövning.
Renoveringar
BYGGNADSBESTÄMMELSER/PLANBESTÄMMELSER
Största tillåtna byggnadsarea per tomtplats är 240 kvm. Maximalt två byggnader per tomtplats får byggas. Byggnader får uppföras med högst 2 våningar. Vid anordnande av tvåvåningshus får vinds- eller sluttningsvåning ej anordnas därutöver. Maximalt 2 lägenheter per tomtplats.

Inom hela planområdet gäller att bebyggelsen i sin utformning ska utgå från Härjedalens och bygdens byggnadstradition. Byggnader ska ha enkla former med taknock i samma riktning som långsidan. Fasader ska vara av trä. Taken ska ges en lutning på 25-35 grader och utföras med begränsade takutsprång. Färgsättningen ska harmoniera med bygdens traditionella färgsättning. Takmaterial ska utgöras av icke reflekterande material.

Övrigt
För att tillvarata turismens utvecklingsförutsättningar och landskapets särskilda profil, har kommunfullmäktige i översiktsplanen från 2004 beslutat att utformningsfrågorna särskilt skall beaktas vid all bygglovsprövning och detaljplanering inom områden av betydelse för turismen och där befintlig bebyggelse med angränsade miljöer motiverar ett särskilt hänsynstagande. Härjedalens traditionella byggnadsstil skall vara vägledande och tjäna som inspiration. Designprogrammet för västra Härjedalen används för råd och riktlinjer när det gäller bygglovsprövning.
Energideklaration
Status
Behövs inte
Tomt, uteplats och bilplats
Tomtarea i kvm
1 643 kvm
Tomttyp
Friköpt natutomt
Övrigt tomt
Tomten ligger i anslutning till elljusspåret och nära skidliftarna.
VATTEN & AVLOPP

Vatten saknas. Avlopp saknas.


Övrigt

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.


Köpare uppmanas att stämma av byggrätten med Miljö & Byggnadskontoret på Härjedalens kommun. De kan även ge svar på frågor som härrör bygglov.

Tel. 0680-161 00 vx

Mail. miljo.bygg@herjedalen.se


För frågor avseende avlopp, kontakta Henrik Ingvarsson på Härjedalens kommun.

Tel. 0680-161 91

Mail. henrik.ingvarsson@herjedalen.se


För frågor avseende bredbank, kontakta Peter Månsson på Härjeåns Nät AB

Tel. 0680-242 00

Mail. peter.mansson@herjeans.se


Kontakta oss för boendekostnadskalkyl och ytterligare information.


Boka tid med oss för visning, vi visar när det passar Er.


Driftkostnader
Samfällighetsavgifter
350 kr
Total driftkostnad
ca 350 kr/år
Skatt/avgift
1 640 kr/år
Kommentar
Vi debiterar årsvis ungefär vid denna tiden. Avgiften just nu och det är inte planerat någon höjning för i år är;
Bebyggd: 2.800 kr + moms (3.500)
Obebyggd: 280 kr + moms (350)
Taxering
Taxeringsår
2015
Typkod
210, Småhusenhet, tomtmark
Markvärde
164 000 kr
Totalt
164 000 kr
Skatt/Avgift
1 640 kr
Taxeringsvärden (lista)
Värderingsenhet Taxeringsvärde Värdeår
Smahusmark 164 000 kr
Inskrivningar
Rättigheter / Gemensamhetsanläggningar
Andel i samfällighet/GA: Lofsdalen GA:24.

Andel i samfällighet/GA: Lofsdalen GA:24.

Gemensamhetsanläggningen GA:24 består av vägar, områden för sopuppsamling och grönområden/naturmark samt vatten- och avloppsledningar med nödvändiga anordningar. Gemensamhetsanläggningen förvaltas genom Storsveens Fjällby Samfällighetsförening.
Planbestämmelser
Detaljplan (2021-04-18)
UTTAGNA PANTBREV
Aktnummer
3103
Aktnummer
5126
Totalt
360 000 kr
Vägbeskrivning

Vid ankomst till Lofsdalen (från Sveg), ta av 1:a väg till höger mot Fjällanläggningen och direkt sedan 1:a väg upp till vänster, stor reklamskylt över området. Välkommen!

Allmänt om området
Tomten ligger i anslutning till liftområdet och 70 km preparerade längdspår, med elljusspåret vid området. Tomten ligger i ett lätt kuperat tomtområde med fin utsikt över fjällen och Lofssjön. Nära till Lofssjön med erkänt bra fiske främst öring. Bycentrum med affärer, restaurang skoteruthyrning m.m. ca 1 km.
Kommunikation
Till Lofsdalen tar man sig antingen genom att åka bil, buss, tåg eller flyg. Det går bekvämt, enkelt, säkert och prisvärt att åka buss till Lofsdalen. Direktbuss finns både från Stockholm (Härjedalingen) och Göteborg (Fjällexpressen). Du tar dig också med buss via Köpenhamn - Malmö - Göteborg (under vintersäsong). Läs mer om bussturerna på www.harjedalingen.se eller ring 0680-605 80 och www.fjallexpressen.se eller ring 0680-412 33. Res med tåg via Ljusdal eller Östersund, byt till buss för att komma till Lofsdalen. Flyg till Härliga Härjedalen - ett lyckat koncept! Boka din biljett på www.flyavies.se eller ring 0680-100 95.För mer information samt bokning av bussbiljett kontakta Turistbyrån i Lofsdalen, tel. 0680-412 33. Läs mer om hur man kan ta sig till och från Lofsdalen på www.lofsdalen.com, under snabblänkar, hitta till oss.
Närservice

Bra service nära dig. I den trevliga byn hittar du det mesta du behöver. Vi har en matbutik med apotek och beställningsvaror från Systembolaget. Här finns också restauranger, café, presentbod, Turistbyrå med bibliotek, bensinmack, m.m. Information och telefonnummer till serviceställen/företag i Lofsdalen finner du på www.lofsdalen.com >> mer info >> snabbguide till serviceställen.

ANSVARIG MÄKLARE    KARTA
    FASTIGHETER TILL SALU I SAMMA OMRÅDE

    Inget relaterat objekt