Ljusa och rymliga bostadsrätter vid längdspår och cykelled!

Ljusa och rymliga bostadsrätter i direkt anslutning till längdspår och cykelleder!